Uniunea Studenților din România

usr-logo

Uniunea Studenților din România este o organizație umbrelă, la nivel național, pentru 80 de asociații studențești și de tineret din 17 centre universitare. Scopul statutar al federației este acela de a reprezenta, promova și apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Parlamentul, Guvernul, Președinția României, precum și Municipalități și Universități.

În 11 ani de existență, Uniunea a dezvoltat o serie proiecte anuale cu impact național, devenite evenimente de referință în rândul studenților: Festivalul UNIFESTCongresul Studenților din RomâniaUSR Summer CampAcademia de TrainingGala Studentului, Academia Studențească de Folk și Muzici Bune. Zeci de mii de studenți au fost beneficiarii direcți sau indirecți ai acestor programe și proiecte, menite să contribuie la dezvoltarea lor personală.

USR și-a construit în timp o cultură organizațională puternică, ce generează energie și entuziasm în rândul membrilor și voluntarilor și a ajuns să promoveze o serie de valori și principii comune precum unitate, profesionalism, continuitate, non-partizanat.

Obiectivele generale ale USR sunt:

 • Sprijinirea studenților pentru rapida lor integrare în viața socială și profesională;
 • Implicarea în dezvoltarea politicilor educaționale și de tineret la nivel național;
 • Inițierea și întreținerea de relații cu instituțiile naționale și internaționale cu decizie în domeniul de interes pentru membrii uniunii, cu alte organizații naționale și internaționale, cu instituții guvernamentale și neguvernamentale;
 • Inițierea de proiecte de promovare a valorilor universitare;
 • Identificarea constantă a nevoilor și aspirațiilor studenților în scopul asigurării de șanse reale și egale, fără discriminări legate de rasă, religie sau sex;
 • Evaluarea politicilor educaționale din România în raport cu politicile adoptate la nivel internațional;
 • Promovarea implicării active a studenților în societatea civilă și în actele decizionale ce țin de tineret;
 • Dezvoltarea de programe specifice prevenirii consumului de alcool, tutun sau substanțe nocive în rândul studenților;
 • Elaborarea de programe de educație non-formală pentru studenți;
 • Facilitarea accesului la informație pentru studenți, precum și o informare corectă și echidistantă a acestora;
 • Îmbunătățirea relațiilor dintre autoritățile locale și centrale aferente segmentului studențesc;
 • Dezvoltarea unui sistem de beneficii culturale, educative și de petrecere a timpului liber pentru studenți;
 • Propunerea de măsuri pentru integrarea socio-profesională a studenților cu handicap;
 • Stimularea voluntariatului în rândul studenților.

Uniunea Studenților din România are în prezent 10 domenii de interes în care și-a stabilit obiective strategice: Educaţie, Educaţie non-formală, Politici de Tineret, Dimensiunea Socială, Angajabilitatea tinerilor, Antreprenoriat, Creativitate şi Inovare, Voluntariat, Cultură, Sportul universitar, Educație pentru Sănătate.